BESTILLINGS- OG BETALINGSRUTINER

1.     De som har fast plass på Solviken foregående sesong, mottar brev med
        innbetalingsblanketter i januar.

2.     Disse søker ved å betale første dele sum innen 31. januar.

3.     Den som ikke har betalt første dele sum innen 31. januar ansees som
        ikke å ha søkt plass for kommende sesong. Plassene ansees da som         ledige, og kan leies ut til andre fortløpende.

4.     Resten av plassleien skal være betalt innen 20. mars. De som ikke har
        betalt hele plassleien innen 20. mars mister plassen, dersom ikke annet
        er avtalt med forretningsfører.

5.     Tilbakebetaling av innbetalte beløp ved oppsigelse av plass, skjer kun ved
        fremleggelse av gyldig legeerklæring overfor forretningsfører.

6.     Depositum for utlevert nøkkel er kroner 500. (Kroner 200,- for de som fikk
        nøkkel før 2005)

7.     Gjester som benytter seg av tilbudet om vinterlagring av
        campingvogn/båter etc. betaler i henhold til gjeldende priser.

8.     Campingvogner/båter etc. som står etter 1. oktober vil få tilsendt regning
        for vinterlagring.

9.     Sesongen er fra 1. mai til 15. september. Justering av åpning/stenging vil
        kunne skje skriftlig på de utsendte regningene i januar/mars.

10.    Det er avdelingens forretningsfører ansvar å følge opp betalingsrutinene til
        Solviken.

11.    Ved adresseforandring plikter leietaker å melde dette til forretningsfører.
        Husk vi kan ikke følge opp om du/dere har flyttet og du/dere kan risikere å
        miste plassen da dette er leietagers ansvar.

12.    Prisene på Solviken kan bli regulert hvert år av styret.    Revidert 11.januar 2013


Leietager plikter seg til å sette seg inn i Solvikens betalingsrutiner, retningslinjer og ordensregler. Ved overtredelser på noen av disse reglene kan leietaker bortvises etter vedtak i styret.

Lyst på campingplass?

Kunne du tenkt deg en plass på Feriehjemmet Solviken med campingvognen din, så kan du sette deg på venteliste. Her er alle velkomne til å sette seg på liste, men vær klar over at medlemmer av Fellesforbundet i Fredrikstad blir prioritert før andre interesserter.

Meld din ineresse her