SOLVIKENS ORDENSREGLER

1.    Disse ordensregler har til formål å sikre campingbeboerne gode forhold.
       Trygge et godt naboskap, med ro og hygge under ordnede forhold. Det er
       lagt vekt på størst mulig individuell utfoldelse, samtidig som fellesskapet
       som helhet bevares. Hver enkelt beboer er ansvarlig for forhold som sikrer
       orden, ro og trygghet i egen vogn og på plassen, og for Feriehjemmet
       Solvikens anseelse.

2.    Det skal være ro i leieren klokken 24.00 søndag til og med torsdag.
       Fredag og lørdag klokken 01.00. Ved felles arrangement i og ved
       Valborgstua, vil det enkelte ganger bli gitt tillatelse frem til kl. 02.00 på
       fredag eller lørdag. Det vil si at musikk da må slås av. Men husk at ikke
       alle naboene er med på den sosiale festen, så vis hensyn.

3.    Klipping av gress, er tillatt mandag til lørdag, mellom kl. 10.00 og 17.00.
       Søndag mellom kl. 13.00 og 17.00.

4.    Vedlikehold/Bygging på egen tomt som medfører banking, bruk av
       boreverktøy og annet støyende utstyr, skal ikke skje etter klokken 21 på
       hverdager. Lørdager skal arbeid ikke påbegynnes før klokken 10.00 og
       avsluttes klokken 17.00. På søndag og helligdager er det ikke tillatt med
       vedlikehold/bygging som medfører støy.

5.    Leietagere og andre som oppholder seg på plassen, som er til sjenanse
       og viser utilbørlig opptreden, bortvises fra plassen straks.

6.    Informasjonsvakten blir utført av styrets medlemmer eller andre som styret
       har oppnevnt til dette. Leietakerne plikter å rette seg etter pålegg gitt av
       disse.

7.    Små barn skal ha med voksen ved toalettbesøk, og dørene skal låses
       etter hvert besøk. Til alles beste, må vi holde toalettene rene og ryddige
       etter oss.

8.    Unødig og støyende bruk av motorkjøretøyer er forbudt.

9.    Lek og ballspill skal foregå på avsatte ballplasser og ikke ved/mellom
       vogner.

10.   Forslag til endringer av ordensreglene leveres skriftlig til styret. Styret
       reviderer regelverket i januar hvert år.    Revidert 11.januar 2013


Leietager plikter seg til å sette seg inn i Solvikens betalingsrutiner, retningslinjer og ordensregler. Ved overtredelser på noen av disse reglene kan leietaker bortvises etter vedtak i styret.Lyst på campingplass?

Kunne du tenkt deg en plass på Feriehjemmet Solviken med campingvognen din, så kan du sette deg på venteliste. Her er alle velkomne til å sette seg på liste, men vær klar over at medlemmer av Fellesforbundet i Fredrikstad blir prioritert før andre interesserter.

Meld din ineresse her