NYHETER

29. februar 2012
Vedlikehold og opp-pussing i sesongpausen.Vi har gjort mye vedlikehold og forbedringer på Feriehjemmet Solviken siden sesongslutt i september 2011. På grunn av fabrikasjonsfeil på materialene som ble brukt i oppussingen av dusjene på Iversen, måtte disse rives, og nye og bedre plater settes inn. Dette var noe som måtte utbedres, og har ført til litt forskyvning i de tingene som styret ønsket å få fikset før sesongen 2012.Det er lagt inn vann på en rekke av hyttene på fjellet. Det er også satt inn toaletter og noen av hyttene har i tillegg fått inn dusj. Videre er det laget gangveier fra hyttene og ned til stranden. Dette vil gjøre det enklere å komme seg opp og ned i fra hyttene, og gjøre det sikrere å gå ned fjellsiden.På Annekset på Jonsejordet har første del av oppussingen startet opp. Her vil vinduer byttes ut, og hvis vi rekker det, vil arbeidet med å bytte ut deler av fasaden begynne.

Dette er bare noen av de større jobbene som er gjort eller begynt på. Full gjennomgang av alt arbeidet får du ved å komme på årsmøtet til Feriehjemmet Solviken 2.mars 2012. Ellers vil vi ha en gjennomgang av dette på et allmannamøte i begynnelsen av sesongen.

Tilbake til nyhetene29. feb. 2012

Styret i Feriehjemmet Solviken vil i begynnelsen av sesongen innkalle til et allmannamøte for alle brukere av Solviken. Mer info om når og hvor, kommer seinere.

29. feb. 2012

27.april åpner Feriehjemmet Solviken for sesongen 2012. Da ønsker vi alle brukere og gjester velkommen tilbake til en ny og forhåpentligvis solrik sesong.