NYHETER

Oktober 2012
Nye priser for sesongleieStyret i Feriehjemmet Solviken har foran neste sesong økt prisene på sesongleien. Det ble allerede varselet en økning på allmøtet i Valborgstua i mai. Denne økningen er gjort på bakgrunn av store utbedringer av blant annet strømnettet.

Prisene for sesongen 2013 blir Slik:

Gjester: 12 500,-
Medlemmer: 10 500,-

Tilbake til nyhetene24 okt. 2012

Styret i Feriehjemmet Solviken vil i begynnelsen av sesongen 2013 innkalle til et allmannamøte for alle brukere av Solviken. Mer info om når og hvor, kommer seinere.

Sesongen 2013

26.april åpner Feriehjemmet Solviken for sesongen 2013. Da ønsker vi alle brukere og gjester velkommen tilbake til en ny og forhåpentligvis solrik sesong.