NYHETER

11.januar 2013
Regelverket revidertStyret i Feriehjemmet Solviken har startet året med å gå i gjennom regelverket for plassen. Her har vi sett på ønsker og forslag som har kommet inn fra beboerne i løpet av året, sammen med noen endringer som styret vil ha med. Dette har gjort at regelverket har blitt noe endret foran sesongen 2013.

Alle som benytter plassen, forplikter seg til å sette seg inn i regelverket og følge dette. Brudd på dette vil føre til reaksjoner.

Les regelverket her:

1. Bestillings- og betalingsrutiner
2. Retningslinjer
3. Ordensregler.

Eller last ned hele regelverket
her.

Tilbake til nyhetene24 okt. 2012

Styret i Feriehjemmet Solviken vil i begynnelsen av sesongen 2013 innkalle til et allmannamøte for alle brukere av Solviken. Mer info om når og hvor, kommer seinere.

Sesongen 2013

26.april åpner Feriehjemmet Solviken for sesongen 2013. Da ønsker vi alle brukere og gjester velkommen tilbake til en ny og forhåpentligvis solrik sesong.