NYHETER

25.januar 2016
Helårstelt/VinterteltStyret i Feriehjemmet Solviken har på styremøte den 15.januar bestemt seg for hvilke modeller/typer telt vi fortsatt tillater for bruk på Solviken. Her har vi gått igjennom en rekke typer og modeller, og har falt ned på 4 ulike telt/produsenter vi kommer til å tillate hos oss:

Vivaldi Four Seasons, link til teltet her.
Bjorli, link til teltet her.
Isabella, link til produsenten her.
VikingTelt, link til produsenten her.
Produsenten Levooz

Søke om godkjenning
Før noen kjøper helårstelt må det søkes om godkjenning fra styret. Dette for at vi skal være sikre på at alle forskrifter og interne regler blir fulgt. Styret har laget noen nye regler som gjelder helårstelt:

1. Må ha en godkjenning fra styret før helårstelt kan settes opp.

2. For å få godkjenning på søknaden må følgende kriterier være oppfylt:
a) Teltet må være blant de som er godkjent for bruk på Feriehjemmet Solviken.
b) Teltet må så langt det er mulig, være innenfor vognens lengde (uten draget)
c) Maks tillatte lengde på teltet er 6,50 meter, uavhengig av vognens lengde.
d) Teltet må være innenfor brannforskriftenes vilkår til avstander til naboer og brennbart materiale.

3. Fyll ut søknadsskjemaet, som du kan laste ned her, eller det kan hentes i informasjonshytta på Solviken, ved sesongåpning.

4. Før søknaden godkjennes må vi også ta en befaring på din plass, der vi sammen går gjennom søknaden. Dette skal vi prøve å gjøre fortløpende, fra da været tillater det, og litt avhengig av hvor stor pågang det vil bli.

Søknader kan sendes til Vidar Schei, styreleder, eller sendes til Feriehjemet Solviken, Farmannsgate 1, 1607 Fredrikstad, eller leveres i postkassen på informasjonshytta på Solviken.

Har du spørsmål eller det er noe uklart, bruk E-postadressen over, så skal styrelederen svare så godt han kan.

Tilbake til nyheteneSesongen 2016

Styret i Feriehjemmet Solviken vil i begynnelsen av sesongen 2016 innkalle til et allmannamøte for alle brukere av Solviken. Mer info om når og hvor, kommer seinere.

Sesongen 2016

Når vi åpner Feriehjemmet Solviken for sesongen 2016 er for tidlig å si, det er helt opp til værgudene. Det som er sikkert at vi ikke åpner før 15.april og at vi har garantert åpnet før 1.mai. Vi vil kunngjøre åpningstiden for plassen så fort vi vet, og info om dette kommer på hjemmesiden og/eller på facebook. Da ønsker vi alle brukere og gjester velkommen tilbake til en ny og forhåpentligvis solrik sesong.