NYHETER

Våren 2011
KioskdriftenStyret i Feriehjemmet Solviken fikk etter sesongen 2010 en del tilbakemeldinger vedrørene kiosken på stranden. Her var det flere ting vi fikk tilbakemeldinger på, og på bakgrunn av dette tok vi et møte med de som står for driften av Kiosken på Feriehjemmet Solviken, for å få avklart og funnet ut av disse tilbakemeldingen.

Styret er fornøyd med dette møtet, og hvordan partene har avklart å få til et best mulig samarbeid og et best mulig tilbud til våre gjester. Håper at de som har kommet med innspill, nå vil se en endring og at alle blir fornøyde.

Til slutt vil styret i Feriehjemmet Solviken komme med en oppfordring til alle våre gjester og besøkende, er det noe dere er misfornøyd med, gi oss tilbakemelding, slik at vi kan bli bedre.

Tilbake til nyhetene3. nov. 2010

Styret i Feriehjemmet Solviken har revidert og endret på bestillings- og betalingsrutiner, retningslinjer og ordensreglene for Feriehjemmet Solviken...

Les mer her
3. nov. 2010

20.april åpner Feriehjemmet Solviken for sesongen 2011. Det er onsdagen før påske...

Les mer her