Styret i Feriehjemmet Solviken 2018


Vidar Schei

Styreleder
 • Jobbet ved Høiax AS siden 2005
 • Nestleder i Fellesforbundet Avd. 02 Fredrikstad Fagforening
 • Sittet i styret i Feriehjemmet Solviken siden 2009


 • Mobil: 948 40 929
 • Epost: vs@feriehjemmet-solviken.no

John Reidar Davidsen

Sekretær
 • Jobbet ved Stamsaas
 • Sekretær i Fellesforbundet Avd. 02 Fredrikstad Fagforening
 • Sittet i styret i Feriehjemmet Solviken siden 2017


 • Mobil: 911 90 304
 • Epost: sek@fellesforbundetavd2.no

Per-Arne Hansen

Styremedlem
 • Jobber ved Leca Borge
 • Nestleder i Fellesforbundet Avd. 02 Fredrikstad Fagforening
 • Sittet i styret i Feriehjemmet Solviken siden 2015


 • Mobil: 917 50 804
 • Epost: nestleder@fellesforbundetavd2.no

Bjørn Kristiansen

Styremedlem
 • Jobber som vaktmester/daglig leder ved Feriehjemmet Solviken
 • Sitter i styret til Feriehjemmet Solviken som representant fra gamle FMV-klubben
 • Sittet i styret i Feriehjemmet Solviken siden 2005


 • Mobil: 913 63 754
 • Epost: bk@feriehjemmet-solviken.no

Tommy Olsen

Styremedlem
 • Jobbet tidligere ved Leca, før det på FMV.
 • Sitter i styret til Feriehjemmet Solviken som representant fra gamle FMV-klubben
 • Sittet i styret i Feriehjemmet Solviken siden 2008


 • Mobil: 957 59 158
 • Epost:

Svein Erik Perdersen

Avdelingssekretær for Avd. 2
 • Jobber for Fellesforbundet Avdeling 2, Fredrikstad Fagforening
 • Er regnskapsfører for Feriehjemmet Solviken
 • Sittet i styret i Feriehjemmet Solviken siden 2005


 • Mobil: 907 18 545
 • Epost: svein.pedersen@fellesforbundet.orgDet er Fellesforbundet Avd. 02 Fredrikstad Fagforening som eier og driver Feriehjemmet Solviken. Feriehjemmet Solviken har eget styre, som består av arbeidsutvalget til avdelingen og representanter fra den gamle FMV-klubben.Det er avdelingen som ordner og kjører økonomien til Feriehjemmet Solviken. Alle spørsmål rundt økonomi, fakturaer, betalinger og betalingsutsettelser skal da rettet til avdelingssekretær Svein Pedersen.

Forretningsfører kan når på:

69 31 17 22