ProduktPriserPriser (uke 26-31)
Medlemmer*GjesterMedlemmer*Gjester
Sesongleie13 500,-15 500,-
Vinterlagring600,-800,-
Båtplass1800,-1800,-
Båt vinterlagring500,-500,-
Strømforbruk1,25 kWh1,25 kWh  
     
Døgn          Uke      Døgn          Uke      Døgn          Uke      Døgn          Uke     
 Vogn*** m/strøm  280,-           1550,-    340,-           1900,-    310,-           1650,-    370,-           2000,-  
 Vogn*** u/strøm  230,-           1300,-    280,-           1550,-    260,-           1400,-    310,-           1650,-  
 Telt
 200,-           1000,-      200,-           1000,-      200,-           1000,-      200,-           1000,-    
 Telt/Lavvo****  280,-           1500,-    280,-           1500,-    280,-           1500,-    280,-           1500,-  
* Sesongprisen inkluderer kabel-TV.
** Det er kun de som er registrert som medlemmer av Fellesforbundet Avd. 002 Fredrikstad
    Fagforening som får medlemspriser.
*** Med vogn mener vi bobil, campingvogn og combicamp.
**** Med Telt/Lavvo menes store telt.
NB: For de som har sesongplass, må dekke eget strømforbruk. Hver vogn har egen strømmåler. Per 11.januar 2018 er prisen satt til 1,25 kr per kWh. Skulle strømprisene endre seg dramatisk i løpet av sesongen, forbeholder Feriehjemmet Solviken seg retten til å
justere strømprisen.


Hytteprisene for 2019
(revidert 10.januar 2019)
Hyttenavn Priser Priser (uke 26-31)
Medlemmer* Gjester Medlemmer* Gjester
Døgn          Uke       Døgn          Uke       Døgn          Uke      Døgn         Uke      
 Robert
 Stove
810,-           4550,-    960,-           5500,-    930,-           52800,-    1030,-           5900,-   
 Viva 810,-           4550,-    960,-           5500,-    930,-           5200,-    1030,-           5900,-   
 Tank
 Prinsess
810,-           4550,-    960,-           5500,-    930,-           5200,-    1030,-           5900,-   
 Slemdal 810,-           4550,-    960,-           5500,-    930,-           5200,-    1030,-           5900,-   
 Varangerfjell 810,-           4550,-    960,-           5500,-    930,-           5200,-    1030,-           5900,-   
 Veslefjell 810,-           4550,-    960,-           5500,-    930,-           5200,-    1030,-           5900,-   
 Meldal 810,-           4550,-    960,-           5500,-    930,-           5200,-    1030,-           5900,-   
 Rio 810,-           4550,-    960,-           5500,-    930,-           5200,-    1030,-           5900,-   
 Utviken 810,-           4550,-    960,-           5500,-    930,-           5200,-    1030,-           5900,-   
 Orania 810,-           4550,-    960,-           5500,-    930,-           5200,-    1030,-           5900,-   Hyttenavn Priser Priser (uke 26-31)
Medlemmer* Gjester Medlemmer* Gjester
Døgn          Uke       Døgn          Uke       Døgn          Uke      Døgn         Uke      
 Bellray
 Nord
660,-           3650,-    780,-           4500,-    730,-           4030,-    830,-           4750,-   
 Bellray
 Syd
660,-           3650,-    780,-           4500,-    730,-           4030,-    830,-           4750,-   HyttenavnPriserPriser (uke 27-31)
Medlemmer*GjesterMedlemmer*Gjester
Døgn          Uke       Døgn          Uke       Døgn          Uke      Døgn         Uke      
 Nye SolefallEtter avtale         Etter avtale         Etter avtale         Etter avtale    
 Røde Kors-hyttaEtter avtale         Etter avtale         Etter avtale         Etter avtale         
* Det er kun de som er registrert som medlemmer av Fellesforbundet Avd. 002 Fredrikstad Fagforening som får medlemspriser.

** Er eget dusjanlegg på plassen, som disse hyttene har nøkkel og tilgang til. Myntautomat.

*** Er eget dusj og toalettanlegg på plassen, som disse hyttene har nøkkel og tilgang til. Myntautomat på dusjene.

Innsjekking av hytter skjer fra kl. 14:00. Hyttene skal være vasket ved utsjekking seinest kl. 12:00. Hyttene skal kontrolleres og godkjennes av vakter eller vaktmester.

**** På alle hyttene er wifi inkludert i leien.

Alle hytteprisene er inkludert moms.