ProduktPriserPriser (uke 26-31)
Medlemmer**GjesterMedlemmer*Gjester
Sesongleie14 100,-16 100,-
Vinterlagring600,-800,-
Båtplass3 300,-*3 300,-*
Båt vinterlagring600,-600,-
Strømforbruk1,25 kWh1,25 kWh  
     
Døgn          Uke      Døgn          Uke      Døgn          Uke      Døgn          Uke     
 Vogn***  300,-           1650,-    350,-           2000,-    300,-           1550,-    350,-           1900,-  
 Telt
 200,-           1000,-    200,-           1000,-    200,-           1000,-    200,-           1000,-  

*     Dette er ny ordning fra sesongen 2021 (se regelverket).
**    Det er kun de som er registrert som medlemmer av Fellesforbundet Avd. 002 Fredrikstad
       Fagforening som får medlemspriser.
***   Med vogn mener vi bobil, campingvogn og combicamp.
****  Med Telt/Lavvo menes store telt.
NB: For de som har sesongplass, må dekke eget strømforbruk. Hver vogn har egen strømmåler. Per 11.januar 2018 er prisen satt til 1,25 kr per kWh. Skulle strømprisene endre seg dramatisk i løpet av sesongen, forbeholder Feriehjemmet Solviken seg retten til å
justere strømprisen.


Hytteprisene for 2021
(revidert 19.januar 2021)
Hyttenavn Priser Priser (uke 26-31)
Medlemmer* Gjester Medlemmer* Gjester
Døgn          Uke       Døgn          Uke       Døgn          Uke      Døgn         Uke      
 Robert Stove 865,-           4 730,-    1 020,-           5 700,-    970,-           5 400,-    1 130,-           6 100,-   
 Viva 865,-           4 730,-    1 020,-           5 700,-    970,-           5 400,-    1 130,-           6 100,-   
 Tank Prinsess 865,-           4 730,-    1 020,-           5 700,-    970,-           5 400,-    1 130,-           6 100,-   
 Slemdal 865,-           4 730,-    1 020,-           5 700,-    970,-           5 400,-    1 130,-           6 100,-   
 Varangerfjell 865,-           4 730,-    1 020,-           5 700,-    970,-           5 400,-    1 130,-           6 100,-   
 Veslefjell 865,-           4 730,-    1 020,-           5 700,-    970,-           5 400,-    1 130,-           6 100,-   
 Meldal 865,-           4 730,-    1 020,-           5 700,-    970,-           5 400,-    1 130,-           6 100,-   
 Rio 865,-           4 730,-    1 020,-           5 700,-    970,-           5 400,-    1 130,-           6 100,-   
 Utviken 865,-           4 730,-    1 020,-           5 700,-    970,-           5 400,-    1 130,-           6 100,-   
 Orania 865,-           4 730,-    1 020,-           5 700,-    970,-           5 400,-    1 130,-           6 100,-   
 Bellray Nord 865,-           4 730,-    1 020,-           5 700,-    970,-           5 400,-    1 130,-           6 100,-   
 Bellray Syd 865,-           4 730,-    1 020,-           5 700,-    970,-           5 400,-    1 130,-           6 100,-   * Det er kun de som er registrert som medlemmer av Fellesforbundet Avd. 002 Fredrikstad Fagforening som får medlemspriser.

** Er eget dusjanlegg på plassen, som disse hyttene har nøkkel og tilgang til. Myntautomat.

*** Er eget dusj og toalettanlegg på plassen, som disse hyttene har nøkkel og tilgang til. Myntautomat på dusjene.

Innsjekking av hytter skjer fra kl. 15:00. Hyttene skal være vasket ved utsjekking seinest kl. 11:00. Hyttene skal kontrolleres og godkjennes av vakter eller vaktmester.

**** På alle hyttene er wifi inkludert i leien.

Alle hytteprisene er inkludert moms.