Våre skjemaer/søknader:
 
 
Søknad/Skjema                             Tidsfrist                      Filformat/Nedlasting  

  Søknad/skjema for å gjøre endringer
  eller utbygninger på egen tomt.
  

      1. JUNI
 

Som Word-dokument
Som PDF-dokument


  Registreringsskjema for nye vogneiere
  

      Fortløpende
 

Som Word-dokument
Som PDF-dokument


  Kontrollskjema for brann og
  sikkerhetstiltak i vogner.
  

      1. JULI
 

Som Word-dokument
Som PDF-dokument


  Søknadsskjema for
  Vintertelt/Helårstelt   

      Fortløpende
 

Som Word-dokument
Som PDF-dokument


  Skjema for å stå på
  venteliste for plass.
  

      Fortløpende
 

Som Word-dokument
Som PDF-dokument


  Regelverket for
  Feriehjemmet Solviken  
 

      
 

Som PDF-dokument


Utfylte søknader/skjemaer kan sendes til:
Feriehjemmet Solviken
Farmannsgate 1
1607 Fredrikstad


eller leveres i postkassen på informasjonshytta på Feriehjemmet Solviken,
eller sendes til en av følgende E-postadresser:

Styreleder Vidar Schei
Vaktmester Bjørn Kristiansen

Sesongen 2021

Når vi åpner for sesongen er helt opp til værgudene. Vi åpner så fort det er mulig å ha full drift på plassen, slik det ser ut nå, tidligst fredag 16.april, men åpner garantert før 1.mai. Vi kommer til å opplyse om når vi åpner på denne siden, eller på vår facebook-side.