Asfaltering av veien til Solviken

Lesetid: < 1 minutter

Den kommende uken, vil det foregå arbeid på veien til Iversen på Feriehjemmet Solviken. Det vil foregå utbedringer av veien og få reparert de hull som er ved innkjøringen til campingdelen Iversen.

Dette arbeidet vil bli igangsatt onsdag 19.april. Så alle de som har bilen inne på området Iversen, må fjerne bilen før dette arbeidet starter opp. For det vil ikke bli mulig å kjøre inn eller ut av området etter at arbeidet er startet opp. Så veien vil være strengt i fra onsdag og frem til fredag 21.april, på formiddag.

Vi håper at alle respekterer dette, for det er viktig at veien blir utbedret, slik at det blir en bedre vei inn på plassen. Det vil foregå arbeider i fra kontaineren på toppen og ned mot informasjons-kiosken. Så hele dette området vil bli sperret av.

Så på fredag vil vi ha en betydelig bedre vei inn på plassen Iversen. Bare å glede seg. Og det passer bra at vi også åpner plassen for sesongen samme dag! Vi håper nå at varmen kommer og vi kan begynne en lang, varm og hyggelig camping-sesong.