Priser Camping

Velg kategoriene under for å se aktuelle prisene for medlemmer og gjester.

NB: De som har sesongplass, må dekke eget strømforbruk. Hver vogn har egen strømmåler. Per 13.januar 2023 er prisen satt til 3,50 kr per kWh. Skulle strømprisene endre seg dramatisk i løpet av sesongen, forbeholder Feriehjemmet Solviken seg retten til å justere strømprisen, til gjennomsnittet av kWh for sesongen.

Medlemmer:

16 300,-

Gjester:

19 150,-

Medlemmer:

3 750,-

Gjester:

3 750,-

Medlemmer:

600,-

Gjester:

600,-

Medlemmer:

3,50 kWh

Gjester:

3,50 kWh

Medlemmer:

375,- per døgn
2 250,- per uke

Gjester:

375,- per døgn
2 250,- per uke

Medlemmer:

220,- per døgn
1 100,- per uke

Gjester:

220,- per døgn
1 100,- per uke