Priser for 2023

Lesetid: 2 minutter

Styret i Feriehjemmet Solviken hadde i forrige uke noen dager da vi planla den kommende sesongen. Selv om sesongen i 2022 var en bra sesong, ble den blytung økonomisk. I tillegg til at de fleste ting vi kjøper inn ble klart dyrere i løpet av sesongen, var det spesielt strømprisene som gjorde at Solviken gikk underskudd i 2022.

Våre leietakere brukte i 2022 mindre strøm totalt sett enn i 2021, men allikevel ble sluttregningen for strømforbruket i fjoråret nesten tre ganger så høy som i 2021. Vi økte prisen til våre leietakere noe i løpet av sesongen til kr. 1,95 per kWh, men den reelle prisen ble til slutt i overkant av 3,40 kr per kWh (i gjennomsnitt).

Vi hadde et håp om at vi kunne søke om økonomisk støtte for denne ekstra utgiften, men det viste seg at det dessverre ikke var mulig. Feriehjemmet Solviken, slik vi er registrert i Brønnøysundregistrene, gjør at vi ikke fikk mulighet til å søke om strømstøtte.

Så med tanke på at de fleste prisene har økt kraftig det siste året, med en konsumprisindeks på 7%, og de vedvarende høye strømprisene, har vi blitt nødt til å ta høyde for dette i budsjettet for 2023. Vi øker prisene for sesongplass tilsvarende konsumprisindeksen, og ser oss nødt til å heve prisene for strøm til kr. 3,50 per kWh, og skulle det ikke være tilstrekkelig, vil prisen bli satt til gjennomsnittet av prisen gjennom sesongen. Vi håper at strømprisene vil normalisere seg i løpet av sesongen, og at dette blir et unntaksår, og at vi er tilbake til hyggeligere priser neste år.

Slik blir prisene for 2023

 • 19 150,- Sesongleie campingplass
 • 16 300,- Sesongleie campingplass (medlem – 15% rabatt)
 • 3 750,- Båtplass for sesongen
 • 3,50 per kWh i strømforbruk*
 • 375,- Døgnplass for vogn/bobil
 • 220,- Døgnplass for combi/telt
 • 2 250,- Ukeplass for vogn/bobil
 • 1 100,- Ukeplass for combi/telt
 • 1 200,- Døgnleie hytte (for 2-5 personer)
 • 960,- Døgnleie hytte (for 2-5 personer) (Medlem – 20% rabatt)
 • 6 500,- Ukeleie** hytte
 • 5 200,- Ukeleie** hytte (Medlem – 20% rabatt)
 • 8 000,- Ukeleie** hytte høysesong (uke 25 til 31)
 • 6 400,- Ukeleie** hytte høysesong (uke 25 til 31) (Medlem – 20% rabatt)
 • 10 000,- Rotavgift (Salg av vogn med plass)

* Blir gjennomsnittsprisen på strøm høyere enn kr. 3,50 per kWh, blir prisen gjennomsnittet.

** Ukeleie på Feriehjemmet Solviken er fra søndag til søndag.